Problem z zębami u zwierząt

Odrobaczenie

1 grudzień, 2015   tomasz   Często zadawane pytania

Samo szczepienie to nie wszystko. Zanim szczenię lub kocię zostanie poddane immunizacji powinno być obowiązkowo odrobaczone. Zaleca się wykonać powyższy zabieg na co najmniej 5-7 dni przed szczepieniem. Ponadto należy pamiętać, że do szóstego miesiąca odrobaczanie należy przeprowadzać co miesiąc. Pierwsze odrobaczanie można przeprowadzić już w 2-3 tygodniu po urodzeniu stosując bardzo bezpieczne preparaty. Konieczność ta wiąże się z obecnością larw tzw. uśpionych (hypobiotycznych) larw glist w tkankach zwierząt. Kocięta nabywają te larwy z mlekiem matki, a u szczeniąt oprócz drogi laktogennej do zarażenia dochodzi również w życiu płodowym przez łożysko.

Odrobaczanie zwierząt dorosłych, w zależności od warunków środowiskowych (bytowania) przeprowadza się z częstotliwością co 2-6 miesięcy. U samic przeznaczonych do rozrodu, w trakcie rujki (cieczki), czasem w trakcie niskiej (wczesnej) ciąży, a także w okresie karmienia młodych. Nie wolno zapominać, że jaja glist stanowią poważne zagrożenia dla ludzi, a zwłaszcza dla DZIECI.

Obecnie stosujemy bardzo szeroką gamę środków przeciwrobaczych, od specyficznych, działających wybiórczo przeciw glistom lub tasiemcom do preparatów o bardzo szerokim spektrum działania;  zwalczających wszystkie robaki obłe, larwy glist krążących we krwi oraz tasiemce. Lekarz udzieli odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące robaczyc . Poproś o ustalenia indywidualnego kalendarza odrobaczeń w ramach profilaktyki psów i kotów.

Jakie ZAGROŻENIA czyhają na mojego zwierzaka?

Wszystkie psy i koty – młode i stare, przebywające na zewnątrz i w domu, psy myśliwskie i małe pieski trzymane na kolanach – mogą się zarazić pasożytami wewnętrznymi. Stopień ryzyka zarażenia, a tym samym wymagana częstotliwość przeprowadzania badań w kierunku pasożytów lub zabiegów odrobaczania zależy od wieku zwierzęcia, sposobu jego utrzymania, użytkowania i karmienia. Szczenięta mogą zarażać się glistą już w życiu płodowym. Kocięta rodzą się wolne od glist natomiast mogą zarazić się w okresie karmienia przez matkę. W późniejszym wieku istnieje niebezpieczeństwo zarażenia psów i kotów za pośrednictwem form inwazyjnych znajdujących się w glebie i wodzie. Stadia larwalne niektórych pasożytów mogą znajdować się z w surowym mięsie lub w tkankach drobnych zwierząt będących łupem psów lub kotów, na przykład myszy, królików, ptaków, czy płazów.

Przenoszenie pasożytów ze zwierząt na ludzi

Niektóre gatunki robaków (tasiemców i nicieni) mogą się także przenosić na człowieka stając się przyczyną poważnych chorób, takich jak toksokaroza oczna, zespół larwy wędrującej, torbiele bąblowcowe i inne. Poddawanie psów i kotów właściwym zabiegom likwidującym inwazje i zabezpieczającym przed zarażeniem pasożytami jest także elementem profilaktyki służącej ochronie właścicieli zwierząt.

Ryzyka związane z pobytem zwierząt za granicą

W czasie pobytu za granicą psy i koty mogą być narażone na dodatkowe ryzyko zarażenia pasożytami. W krajach Południowej Europy istnieje możliwość zarażenia przenoszonym przez komary nicieniem Dirofilaria Immitis.

Profilaktyka

Ze względu na to, że źródłem chorób pasożytniczych często są odchody zarażonych zwierząt, każdy właściciel psa, chcąc dbać o zdrowie nie tylko swojego pupila, ale także swojej rodziny i swoje, musi zawsze pamiętać o sprzątaniu po swoim podopiecznym podczas spacerów.
WAŻNE!

Świeże odchody nie zawierają jeszcze form inwazyjnych pasożytów, a zatem stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka i zwierzęcia. Niesprzątnięte, z czasem stają się niebezpieczne. Nie należy bać się sprzątania świeżych odchodów!

Rozwój GLISTY PSIEJ

rozwój psiej glisty


Ostatnio dodane