USG zwierząt

*ULTRASONOGRAFIA – metoda nieinwazyjnego obrazowania narządów i tkanek za pomocą ultradźwięków USG jest szczególnie pomocne w położnictwie, badaniach jamy brzusznej i tkanek miękkich. Daje możliwość oceny położenia narządów oraz ich budowy (kształt, wielkość, zmiany patologiczne, struktura wewnętrzna)

– diagnozowanie ropomacicza
– diagnozowanie ciąży
– obecność płynów, guzów w jamie brzusznej itp.